Välkommen till Valla Schakt & Entreprenad


Valla Schakt & Entreprenad har tillhandhållit entreprenadtjänster i Mälardalen sedan starten 2001.

Mina uppdrag handlar om kabel schakt och förläggning samt tomtplanering.

Min målsättning har varit att tillhandhålla välhållna maskiner med hög tillgänglighet anpassade till kundens behov och önskemål.

Ambitionen är att utföra entreprenader med kapacitet, kvalitet och kundnytta som ledstjärna.

Ambitionen att bygga långsiktiga relationer har lett till att flera beställare både privat och företag varit med sedan starten.

Jag förfogar över gott om extrautrustning så som tex. fyrhjuliga motorcyklar, motorsågar och diverse handredskap. I min maskinpark finns en Ljungby L9, 9,5 ton samt en Volvo ECR 58 plus.

Jag har följande utbildningar:
Förarbevis för Grävmaskin, hjullastare samt traktorgrävare.
Arbete på väg.
EBR
ESA Entreprenör
Heta arbeten
Yrkeskompetens yrkesmässig trafik